desátky

Diskuse » desátky

Richard Nám poslal(a) zprávu dne 11.3.2012 v 18:59 | richard.kovac@seznam.cz [188.175.234.183]

Dobrý den, desátky byli již před mojžíšovým zákonem /Abraham,Jákob/. Jako výraz úcty k Bohu. Pokud je pro někohodesátek výraz zákonického příkazu pak je to jeho problém. Pro mě je to výraz vděčnosti a důvěry k Bohu a také vyjádření podpory těm ,kteří pracují ve slovu, vyučování an amodlitbách. Apropos pastor nepotřebuje jíst aplatit složenky ? Nbo má být placený z daní nevěřících ?

Ivan Nám poslal(a) zprávu dne 19.5.2012 v 15:47 [77.48.101.230]

Bratře Richarde, uvědomte si, co říkáte. Má-li někdo v Kristově církvi problém a já jako křesťan o něm vím, měl by to být i můj problém, aspoň potud, že se za něj modlím.
Nemůžeme si dovolit jedovatý tón. Pán Ježíš nikdy neustanovil placené pastory. To je náš výmysl a teď ho mají někteří plné kecky. Kdyby nebylo placených církevníků a lidé si vydělávali sami na sebe, podobně jako apoštol Pavel (a byla to, jak čteme v Bibli, jeho chlouba), bylo by po problému. Jenže pak už by nebylo třeba instituce zvané církev a mnozí by byli usvědčeni z omylu, což se nerado připouští, a tak se trhají verše z Malachiáše. Uvažujte o tom.

Lukáš Nám poslal(a) zprávu dne 15.12.2013 v 19:44 [31.192.72.4]

Richarde měl byste si položit otázku, zda toto jako úcta k Bohu je. Protože to co se vyučuje v Bibli o desátcích, tak je spíše lež, a překrucování Biblických pravd a učení nového zákona a podle mého názoru Bůh se k tomuto nepřiznává a spíše naopak... takovýto skutek je podle mě ohavností.

Potom je tu další věc. Říkáte, že desátek byl již před Mojžíšovým zákonem. Ano to byl. Ale nebyl odváděn Bohu jako příkaz. Nevím na co přesně narážíte?
Narážíte na Abrahama, který dával desátek králi Melchisedechovi? Jestli ano, tak si tento příběh podrobně přečtěte. Je tam několik skutečností. 1.Abraham dal desátek jen jednou. 2. bylo to z kořisti, jako vděčnost za výhru v bitvě. Ne desátek z úrody nebo majetku.
Nebo myslíte Jákoba? Když si znovu přečtete tento text v Bibli, tak zjistíte, že Jákob s Bohem obchodoval. Řekl Bohu, že pokud mu požehná a dá mu to co chce, tak mu dá desátek.

Myslím, že co se týká zákonictví, tak musím říct, že v tomto případě se jedná spíše o vás a ty, kteří dávají desátky. Mojžíšův zákon totiž nejsou jen desátky. Patří tam spousta dalších předpisů: Desatero, čistý a nečistý pokrm, obřízka, obětní rituály apod. Je nemožné si vytrhnout z Mojžíšova zákona co se nám hodí a to dodržovat. Bůh říká, že kdokoliv poruší jen jedno přikázání, jen jeden zákon, tak porušil všechny. Takže pokud chcete dávat desátky, musíte dodržovat i ostatní předpisy ve starém zákoně. Navíc je psané:
A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: `Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v
zákoně, a nečiní to.´ (Galatským 3,9-10). Musím vám říct, že skrze víru jsme požehnáni a spaseni. Ne ti, kteří spoléhají na skutky zákona. Ba naopak, kdo se snaží dodržovat zákon, tak se staví pod kletbu.

Co po nás Bůh chce? V Bibli nás nazývá syny. A když se v Bibli píše o tom, že ti co mají dávat daň císaři, dávají ti cizí, tak pak Ježíš dodává, že synové jsou svobodní. (Mt, 17,24-27) Nepřijde vám divné, kdyby vám dal otec peníze a pak po vás chtěl 10% nazpět? Byl by divný ne? A není Bůh moudřejší než pozemští otcové? :) Bůh po nás nechce desátky. Chce, abychom byly štědří, milosrdní, spravedlivý. O tom se mluví a klade důraz v NZ. Takže pokud chcete podporovat Boží dílo, pastora nebo kohokoliv či cokoliv, tak to dělejte Biblicky. Dávejte dary. Ale pokud je pastor financován ještě církví skrze církevní restituci, tak si nemyslím, že by na tom byl tak špatně, aby od každého člena měl dostat desátek. Jak by na tom potom třeba byly ti chudí? Proč by chudí, kteří sotva vyjdou mají dávat peníze na někoho, kdo je nepotřebuje? Není to náhodou nebiblické? Bůh ve starém zákoně pamatuje na sirotky a vdovy. I apoštolové ve skutcích vybírali peníze ne na pastory, či vedoucí nebo pro ně samotné. Byly pro potřebné.

Přidání nové zprávy

*Jméno:
E-mail: [nepovinné]
Web: [nepovinné]
*Kontrolní kód: Opište: fwzd
*Text zprávy:

Počet zobrazení 1516.

Copyright (c) 2007 Vaše jméno - RSS Zdroj - Edit